Wat moet je onthouden van het vlaggenprotocol?

Het vlaggenprotocol omvat richtlijnen voor de Vlaamse regering, de diensten en instellingen van de Vlaamse overheid en de provincies en de gemeenten. Deze gelden binnen het Nederlandse taalgebied en binnen het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad voor de openbare gebouwen. 

Bevlagging

Maar wanneer moeten de Vlaamse vlag en de andere officiële vlaggen gehesen worden? U vindt het antwoord in onderstaande tabel. Een letter tussen haakjes betekent dat de vlag mag gehesen worden op de aangegeven datum, dat het niet verplicht is om die te hijsen. De andere vlaggen (zonder haakjes) moeten gehesen worden op die dagen, volgens de regels van de orde van voorrang. 

Vlaggenprotocol - bevlagging

De orde van voorrang

Hou er rekening mee dat de officiële vlaggen volgens een bepaalde volgorde gehesen moeten worden. Die orde van voorrang wordt bepaald door het aantal beschikbare even en oneven vlaggenmasten. Dat aantal bepaalt in welke orde van voorrang de vlaggen gehesen worden. 

Concreet betekent dat:

  1. Belgische vlag (B)
  2. Vlaamse vlag (V)
  3. Europese vlag (E)
  4. Vlag van de provincie (P)
  5. Vlag van de gemeente (G)

De orde van voorrang (1, 2, 3, 4, 5, ...) is hetzelfde als die van de vlaggenmasten. Als u het nummer van de mast wil bepalen, sta dan met uw rug tegen het te bevlaggen gebouw. 

In het geval van een oneven aantal vlaggenmasten komt vlag 1 op mast 1, vlag 2 op mast 2, enz. Concreet:

5 - 3 - 1 - 2 - 4

Bij een even aantal vlaggenmasten komt vlag 1 ook op mast 1, vlag 2 op mast 2, enz. Concreet:

6 - 4 - 2 - 1 - 3 - 5

Terug naar lijst